Logo a vizuální identita pro VILLU ROA, která leží na exotickém ostrově Roatán.
#logo #identita #grafickýdesign #ilustrace #sazba
Zadavatel a spolupráce s reklamní agenturou KNOW HOW Solutions s.r.o.
Back to Top