Sezónní časopis společnosti Nominal. Mimo receptů, lifestylových článků a rozhovorů je zde
i dětská zóna, kde figurují Nomínci, jako ambasadoři jejich produktů.
#grafickýdesign #ilustrace #sazba
Zadavatel a spolupráce s reklamní agenturou KNOW HOW Solutions s.r.o.
Back to Top