Vizuální styl kamionů přepravní společnosti Pošta bez hranic.
#ilustrace #grafickýdesign #sazba
Zadavatel a spolupráce s reklamní agenturou KNOW HOW Solutions s.r.o.

foto: Marko Polášek

Back to Top