Tiskovina, která reflektuje situaci ve firmě a prezentuje své projekty
klientům v ucelené formě. Vydávaná v několika jazykových mutacích.
#grafickýdesign #sazba
Zadavatel a spolupráce s reklamní agenturou KNOW HOW Solutions s.r.o.
Back to Top